Certificaten

ATG Supafil Cavity Wall 2886

Om een kwaliteitsgarantie te kunnen bieden heeft Knauf Insulation het inblazen van Supafil Cavity Wall onderworpen aan een ATG certificaat. Dit certificaat bewijst dat het product en de installateurs voldoen aan de strenge norm STS 71-1. In de ATG 2886 wordt de volledige, correcte inblaastechniek alsook de te behalen densiteiten beschreven. Klik hier om de document te downloaden

 

 

EN 14061-1-S1-WS-MU1

CE Supafil

Alle Supafil producten dragen het Europees keurmerk EN 14064-1-S1-WS-MU1. Om over dit Europees keurmerk te kunnen beschikken moet aan volgende voorwaarden voldaan worden: 

  • S1: Na 30 jaar mag het product niet doorzakken voor meer dan 1% van de geïnstalleerde hoogte
  • WS: Alle Supafil producten zijn voorzien van een waterafstotend product waarbij de Europese norm voor water absorptie van 1 kg/m² niet mag overschreden worden
  • MU1: Supafil heeft een waterdampdoorlaatbaarheid van 1. Dit is dezelfde waarde zoals de lucht in onze omgeving 

De nodige testen om het Europees keurmerk te behouden, worden op regelmatige tijdstippen uitgevoerd door hiervoor aangestelde Europese keurbureaus. 

 

Kwaliteitsbewaking Supafil Cavity Wall

0,034 W/mK

Supafil Cavity Wall beschikt over een warmtegeleidingscoëfficient (W/mK ) van 0.034 W/mK bij een geïnstallerde densiteit van 30 kg/m³. Bij het inblazen van Supafil Cavity Wall kan een unieke naberekening uitgevoerd worden van de lambda-waarde door het narekenen van de ingeblazen densiteit. In het kader van de ATG bewaking moeten alle installateurs de uitgevoerde densiteiten van elk individueel project aangemelden bij BCCA en Knauf Insulation. Op deze wijze wordt een garantie geboden van minimum 30 kg/m³ over reeds alle uitgevoerde projecten op de Belgische markt.

 

Gegarandeerde, uitstekende binnenlucht kwaliteitEurofins binnenlucht kwaliteit

Supafil Cavity Wall heeft aan de hoogste eisen voldaan van de Indoor Air Comfort Gold Standard van Eurofins en is daarom erkend als uitstekend isolatie materiaal volgens de binnenlucht kwaliteitregels voor de uitstoot van vluchtige organische stoffen.